Hoveniersbedrijf - Boomkwekerij de Haan
Home
Ontwerp
Aanleg
Renovatie
Onderhoud
Boomverzorging
Boomkwekerij
Beplanting
Bemesting
Hoveniersbedrijf - Boomkwekerij de Haan
Aanleg

De aanleg van een tuin is een verfraaiing van het huis. Bij de aanleg wordt de tuin stuk voor stuk gerealiseerd. Er moet worden begonnen bij de basis van de tuin, het grondwerk.

Om waterproblemen te voorkomen is het van belang dat een tuin wordt gespit. De diepte hiervan is afhankelijk van de situatie. Voor er kan worden begonnen met het spit werk moet er eerst een grondmonster worden genomen. Hieruit komt de samenstelling van de grond tevoorschijn en ook of er eventueel storende lagen in de grond aanwezig zijn.

Voor sommige tuinen is het noodzakelijk dat er drainage wordt aangelegd. De drainage zorgt er voor dat het overtollige water wordt afgevoerd. Dit alles is noodzakelijk omdat beplantingen er niet tegen kunnen als zij te lang natte voeten hebben.

Als het grond werk is gedaan kan er worden begonnen met het aanbrengen van de bestrating. Er kan allerlei bestrating worden aangebracht. de keuze hangt af van wat de klant wil.

Na het bestraten kunnen eventuele bouwkundige werken worden gerealiseerd.

Als dit alles klaar is kan er worden begonnen met het inplanten van de tuin, dit is voor veel mensen het mooiste moment in de tuin omdat je in korte tijd resultaat ziet en er gestalte aan de tuin wordt gegeven.

Als laatst wordt het eventuele gazon aangelegd. Hier zijn twee varianten in mogelijk, te weten graszoden of graszaad de keuze hiervan kan van verschillende factoren afhangen.

 

HomeOntwerpAanlegRenovatieOnderhoudBoomverzorgingBoomkwekerijBeplanting Bemesting